VIII rzymska zasada PR a marka osobista

Rozmawiam. Mój rozmówca to ciekawa osoba. Nieśmiało zarysowuje swoje plany. Wydaje się, że ma cel. Ma piękny uśmiech. Doświadczam pokus. Tych pokus, które sprowadzają na manowce.

Czyli czasami tak mało wiem, ale już wiem, a specjalista PR współpracujący z osobą nie powinien realizować swojego pomysłu. Widzę, co warto zmienić od zaraz, aby dostosować się do ‘wymogów rynku’, ale moim zadaniem jest: zbierać informacje i obserwować, zanim podejmiemy współpracę. Dlaczego? Bo VIII rzymska zasada PR głosi:

 

Veritatem dies aperit

Czas odkrywa prawdę

 

Dlatego tylko czas wraz z wiedzą i umiejętnościami pozwala odkryć prawdę o człowieku. A właściwie jej część, która jest niezbędna do tego , aby przy wsparciu PR budować opowieść o człowieku.

Odkodowanie osoby, z którą współpracuję pozwala na zaplanowanie działań PR – długofalowych, zgodnych z naturą, potencjałem i celami danej osoby.

Czas odkrywa prawdę, więc bądź przygotowany. Zaufanie do specjalisty PR pozwala na identyfikację zagrożeń z wyprzedzeniem. Dzięki temu opracowuje się skuteczne zasady komunikowania w  sytuacjach kryzysowych.

Zadaniem specjalisty PR zajmującego się personal brandingiem jest odkryć  prawdę zanim pozna ją ktokolwiek inny. Nie, nie ścigam się z czasem. Moja praca polega na wyprzedzeniu go.

 

Poznaj inne rzymskie zasady PR:

I rzymska zasada PR

II rzymska zasada PR

VII rzymska zasada PR

 

Fot. Leszek Paradowski.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla justynaniebieszczanska.com © 2017 - 2024