Ważnym być

Jak jesteś ważny? Czy jesteś użyteczny? Posłuchaj prawdziwej historii.