Co daje kreatywne pisanie?

Kursy pisania? Mam wątpliwości. W pisaniu chodzi o nieustanne doświadczanie, poznawanie, pracę. Kreatywne pisanie. Dlaczego tak?

Sub rosa – kontynuacja

Sub rosa była naturalną kolejną rzeczy. Zawsze była. Od 10 roku życia była w szufladzie. Czekała na rok 2013 i działanie. I co dalej?