Zapytałam o coffee PR. Oto odpowiedzi!

Zgadzamy się, że rozmowy są ważne. A rozumiemy cel rozmowy: poznać drugiego człowieka? Dzięki takim rozmowom doskonalimy siebie, firmy, znajdujemy pomysły na biznes. Moje rozmowy coffeePR dały mi lekcje. Skorzystaj z nich!

Definicja coffee PR

Coffee PR jest szansą na spotkanie. Jakie? To rozmowa ludzi o biznesie. Padają konkretne pytania i rodzą się rozwiązania.

Dental Coffee PR

Spotkać się z dentystą, albo i nawet kilkoma, na porannej kawie, aby uprawiać coffee PR…

Polska mentalność, coffee PR i biznes

Pachnie kawą. Wymieniłam ciekawe spostrzeżenia na temat polskiej mentalności w biznesie podczas spotkania w ramach coffee PR. Moim rozmówcą jest osoba, która już od 15 lat pracuje w Polsce jako CEO. Nie jest Polakiem i w swojej karierze w...