Polska mentalność, coffee PR i biznes

Pachnie kawą. Wymieniłam ciekawe spostrzeżenia na temat polskiej mentalności w biznesie podczas spotkania w ramach coffee PR. Moim rozmówcą jest osoba, która już od 15 lat pracuje w Polsce jako CEO. Nie jest Polakiem i w swojej karierze w nie jednym miejscu na świecie prowadziła biznes.

Zebrałam poniżej subiektywne uwagi na temat polskiej mentalności w biznesie i niech posłużą do przemyśleń:

1. Perfekcyjnie przygotowani, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to się nie może udać. Najważniejsze są zagrożenia, a nie możliwości.

2. Niezmotywowani. Trudno znaleźć osoby, którym po prostu się chce i są zmotywowane.

3. Ofiary. Historia pokazuje jak wiele razy nasz oszukano i ile cierpieliśmy (Chrystus narodów). Jesteśmy bardziej oswojeni z rolą ofiary, więc w zwycięstwo tak trudno uwierzyć. Zbyt często trafiało się innym.

4. Żeby przetrwać nie można ufać nikomu, stąd ogromny deficyt zaufania w biznesie i trudności w budowaniu relacji. Ma to związek z komunizmem, kiedy bezwarunkowy brak zaufania gwarantował w wielu przypadkach przetrwanie.

5. Problemy z komunikacją i przekazaniem własnego zdania (np. ze względu na określoną hierarchię w firmie, politykę zachowawczą ‘lepiej się nie narażać’, brak wiary w siebie).

Wszelkie prawa zastrzeżone dla justynaniebieszczanska.com © 2017 - 2024