Slow life i droga do siebie

Jak to się dzieje, że slow life staje się odpowiedzią na poszukiwania siebie w tym cywilizacyjnym zgiełku? Poprzez trzy podstawowe kroki: odnalezienie tempo giusto, stworzenie przestrzeni do autorefleksji i przedefiniowanie pojęcia czasu.