Najważniejszy druk w firmie

Statystyki z 4 ostatnich lat informują, że średnio wysyłam ich 400-450 rocznie, co oznacza: ponad jedną na dzień! Żaden inny wydruk nie jest tak w firmie eksploatowany.