Ucieczka z ludzkiego zoo

Dziewczynki jedna za drugą idą i śpiewają: My jesteśmy małe mrówki bigbitówki. Unoszą się nad ziemią, jakby tornistry nie były wypełnione książkami, a radością. Kiedy ostatnio tak się czułeś wśród ludzi?